Profil

Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker

- udviklet specielt til mennesker med demens

Marlene Jul Houmann

Udvikler af BBAUM

 

 

Jeg blev uddannet fysioterapeut i 2006 og BBAT-terapeut med klinisk kompetence i 2013.

 

I 2008 udviklede jeg BBAUM.

 

Jeg er ansat i Næstved Kommunes ældreområde, hvor jeg siden 2008 har arbejdet med BBAUM's borger- og personaleforløb. I dag er der ansat 5 fysioterapeuter i Næstved til at arbejde med BBAUM på plejecentrene i tæt samarbejde med ergoterapeuter, pædagoger og SOSU'er. Min nuværende funktion er at sparre med fysioterapeuterne, uddanne personale i BBAUM samt implementere konceptets mindset.

 

Siden 2011 har jeg undervist i BBAUM i hele landet. Jeg har sammenlagt undervist ca. 3000 mennesker.

 

Jeg har holdt foredrag om BBAUM på:

  • Demenskoordinatorernes landsmøde (2011)
  • Demensdagene v/ National Videnscenter for Demens (2012)
  • Fagfestivallen v/ Danske Fysioterapeuter Region Sjælland (2013)
  • Socialstyrelsens temadage om udadreagerende adfærd (2014)
  • The International Conference of Physical Therapy in Psychiatry and Mental Health (2016)
  • Danske Fysioterapeuters Demenskonference (2018)

 

I 2012 blev jeg på baggrund af mit arbejde med BBAUM udpeget af Socialstyrelsen til at bistå regeringens Nationale Demenshandlingsplan på området "Forebyggelse af aggressiv adfærd".

 

I 2015 modtog jeg "Innovations- og Iværksætterprisen" fra Danske Fysioterapeuter Region Sjællands for udviklingen af BBAUM.

 

I 2017 blev jeg valgt til Danske Fysioterapeuters Etiske Råd.

 

Inspirationen til mit professionelle virke fik jeg, fordi jeg gennem flere år selv modtog intensiv behandling, efter jeg som 22-årig havde en voldsom arbejdsulykke. Disse behandlinger fik stor betydning for mit funktionsniveau og liv, hvilket inspirerede mig til selv at blive terapeut. Mit ønske er, at jeg på samme vis kan bruge mine faglige kompetencer til at hjælpe mennesker med at blive så velfungerende som muligt. Min indfaldsvinkel til faget har fra begyndelsen været funderet i interessen for samspillet mellem krop og pyske.