Forskning

Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker

- udviklet specielt til mennesker med demens

I samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol i København og Næstved kommunes ældreområde er vi igang med et forskningsprojekt, der skal dokumentere effekten af BBAUM-behandlingen. Metropol forestår den forskningsmæssige side af projektet, mens Næstved kommune udfører alle de BBAUM-behandlinger, der skal ligge til grund for de videnskabelige analyser. I øjeblikket er vi igang med planlægningsfasen. Der kommer løbende updates her om både forskningsprojektet og dets resultater, efterhånden som projektet skrider fremad.