Om os

Marlene Jul Houmann

Udvikler af BBAUM

Fysioterapeut og BBAT-terapeut med klinisk kompetence

BBAUM-konsulent hos Kjerulf & PartnereMarlene blev uddannet fysioterapeut i 2006 og BBAT-terapeut med klinisk kompetence i 2013.

 

I 2012 blev Marlene på baggrund af sit arbejde med BBAUM udpeget af Socialstyrelsen til at bistå udmøntningen af Den Nationale Demenshandlingsplan på området "Forebyggelse af aggressiv adfærd". I 2015 modtog hun "Innovations- og Iværksætterprisen" fra Danske Fysioterapeuter Region Sjællands for udviklingen af BBAUM.


Marlene har holdt foredrag om BBAUM på:

   • Demenskoordinatorernes landsmøde
   • Demensdagene v/ National Videnscenter for Demens
   • Fagfestivallen v/ Danske Fysioterapeuter Region Sjælland
   • Socialstyrelsens temadage om udadreagerende adfærd
   • Danske Fysioterapeuters Demenskonference

 

 

Marlene fik inspirationen til sit professionelle virke, fordi hun som ung selv modtog intensiv behandling gennem flere år i forbindelse med, at hun havde haft en alvorlig arbejdsulykke. Disse behandlinger fik stor betydning for hendes efterfølgende funktionsniveau, hvilket inspirerede hende til selv at blive terapeut. Hendes faglige ønske er, at hun på samme vis kan bruge sine faglige kompetencer til at hjælpe mennesker med at blive så velfungerende som muligt. Marlenes indfaldsvinkel til faget har fra begyndelsen været funderet i interessen for samspillet mellem krop og psyke.

Sarah Louborg Aarup

Fysioterapeut med klinisk kompetence

BBAUM-konsulent hos Kjerulf & PartnereSarah Louborg Aarup blev uddannet fysioterapeut i 2019 og har BBAT1.

 

På et praktikophold i Næstved i 2018 blev Sarah introduceret til BBAUM konceptet af Marlene Jul Houmann. Her fandt Sarah sin rette hylde, da forståelsen for det ægte møde med det demensramte menneske samt forholdet mellem krop og psyke gav genklang hos hende på et dybere plan. Senere blev Sarah ansat på Kompetence Center for Demens i Greve Kommune for at implementere BBAUM konceptet. Sideløbende med sit aktuelle virke som BBAUM-konsulent i Kjerulf & Partnere er Sarah også ansat i et projekt i Hvidovre Kommune, hvor hun arbejder med forskellige fysioterapeutiske tiltag bl.a. BBAUM til hjemmeboende borgere med en demenssygdom.

 

 

Fra sit første møde med et demensramt menneske har det været en meningsfuld opgave for Sarah at arbejde med denne målgruppe med alle kompleksiteterne, som det indeholder. Den biopsykosociale og socialpædagogiske tilgang har fra starten været fundamental i Sarahs fysioterapeutiske virke.