Om os

Marlene Jul Houmann

Udvikler af BBAUM

Fysioterapeut og BBAT-terapeut med klinisk kompetence

BBAUM-konsulent hos Kjerulf & PartnereMarlene blev uddannet fysioterapeut i 2006 og BBAT-terapeut med klinisk kompetence i 2013.

 

I 2012 blev Marlene på baggrund af sit arbejde med BBAUM udpeget af Socialstyrelsen til at bistå udmøntningen af Den Nationale Demenshandlingsplan på området "Forebyggelse af aggressiv adfærd". I 2015 modtog hun "Innovations- og Iværksætterprisen" fra Danske Fysioterapeuter Region Sjællands for udviklingen af BBAUM.


Marlene har holdt foredrag om BBAUM på:

   • Demenskoordinatorernes landsmøde
   • Demensdagene v/ National Videnscenter for Demens
   • Fagfestivallen v/ Danske Fysioterapeuter Region Sjælland
   • Socialstyrelsens temadage om udadreagerende adfærd
   • Danske Fysioterapeuters Demenskonference

 

 

Marlene fik inspirationen til sit professionelle virke, fordi hun som ung selv modtog intensiv behandling gennem flere år i forbindelse med, at hun havde haft en alvorlig arbejdsulykke. Disse behandlinger fik stor betydning for hendes efterfølgende funktionsniveau, hvilket inspirerede hende til selv at blive terapeut. Hendes faglige ønske er, at hun på samme vis kan bruge sine faglige kompetencer til at hjælpe mennesker med at blive så velfungerende som muligt. Marlenes indfaldsvinkel til faget har fra begyndelsen været funderet i interessen for samspillet mellem krop og psyke.