Baggrund

Baggrund


Efterhånden som demenssygdommen udvikler sig, får stort set alle demente mennesker på et tidspunkt adfærdsmæssige eller psykiske symptomer. Det kan være:

 • urolig adfærd
 • aggressiv adfærd - mod sig selv eller andre
 • indadreagerende adfærd
 • søvnproblemer
 • spiseforstyrrelser
 • hyperseksuel adfærd
 • angst
 • depression
 • stress
 • hallucinationer
 • vrangforestillinger

 

Symptomerne er særdeles generende for personen og medfører mistrivsel samt reduceret livskvalitet. Symptomerne påvirker dog også de mennesker, der er omkring personen, både pga. den direkte påvirkning af den urolige, aggressive eller grænseoverskridende adfærd, men også fordi det kan være endog meget svært at få hånd om problemerne, hvilket kan medføre frustration og magtesløshed hos omsorgsgiverne. Det er ikke nemt at være vidne til et menneske, der i så høj grad mistrives og har det skidt.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der bruges ikke-medicinske løsninger i håndteringen af adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer hos mennesker med demens, da medicinen kan give kraftige bevirkninger. Desuden er der en del tilfælde, hvor den medicinske effekt er utilstrækkelig. BBAUM blev udviklet på baggrund af et konkret behov i praksis, hvor hverken medicinske eller socialpædagogiske løsningsmodeller var tilstrækkelige til at dæmpe en svært dement kvindes særdeles urolige og aggressive adfærd.