Proces målrettet omsorgsgiveren

Efterhånden som omsorgsgiveren bliver mere afbalanceret i relationen til sig selv, ændres personen måde at være til stede i relationen til andre - og ofte er det netop andre, der først lægger mærke til forandringerne, da mange af forandringerne sker ubevidst.

 

De konkrete forandringer varierer fra person til person, da det afhænger af, hvordan personen i udgangspunktet var til stede i relationen til sig selv. De resultater, der nævnes her, er de forandringer, som typisk er resultat af processen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forandringer i personens relation til sig selv

 

Øget nærvær

 Højere grad af indre ro

Øget energi og overskud

Større glæde - også arbejdsglæde


Øget følelse af at være god nok, som man er

Øget rummelighed overfor sig selv

Øget tro på egne evner

Øget handlekraft


Øget bevidsthed om sig selv, sine styrker og sårbarheder

Øget bevidsthed om egne grænser og behov

Øget bevidsthed om at passe godt på sig selv 

Forandringer i personens relation til andre

 

Øget nærvær

Øget bevidsthed om ikke at forstyrre andres nærvær

Øget bevidsthed om sin egen måde at være til stede i mødet med andre

 Øget bevidsthed om, hvordan man selv kan påvirke mødets out-put


Øget bevidsthed om vigtigheden af at møde andre med anerkendelse og respekt

Øget bevidsthed om at møde andre på en afbalanceret, ansvarsfuld måde


Øget accept af og rummelighed overfor andre

Øget evne til at se og forstå andre mennesker

Øget bevidsthed om at adskille egne følelser/behov fra andres følelser/behov

 Øget bevidsthed om at vælge sine kampe med omhu 

 

Samspillet med andre mennesker fungerer generelt bedre