Proces målrettet omsorgsgiveren

Vi lever og udvikles i vores relationer. Velfungerende relationer er essentielle for vores trivsel, men samtidig kan relationer også være særdeles vanskelige at få til at fungere - og det er uanset, om modparten er hjerneskadet eller ej. I mødet med demente mennesker er omsorgsgiverens relationelle kompetencer afgørende, da det demente menneskes evne til selvbevidsthed og selvrefleksion er begrænset pga. de kognitive skader. Det betyder, at for at fremme en velfungerende relation skal man som omsorgsgiver ikke kun være bevidst og reflekterende på egne vegne, men også på det demente menneskes vegne.

 

Et menneskes måde at indgå i relation med andre påvirkes af personens relation til sig selv. Hvis man f.eks. har svært ved at være nærværende i sig selv, er det også svært at være nærværende i mødet med andre. Hvis man har svært ved at mærke og respektere egne grænser, kan det være det svært at registrere og respektere andres grænser. Hvis man har et stort behov for at blive bekræftet i, at man er god nok eller gør tingene godt nok, vil relationen til andre blive påvirket af det behov. Jo mere nærværende og afbalanceret man er til stede i relationen til sig selv, desto mere nærværende og afbalanceret er man til stede i relationen til andre.

 

I BBAUM arbejder man som omsorgsgiver i en egenproces, der består af to dele:

  


Analyse- og refleksion

I hverdagen fokuserer man gennem refleksion og analyse på sin egen måde at se, forstå og møde det demente menneske. Hvad sætter jeg selv i spil i relationen? Hvad får jeg frem i modparten ud fra min måde at være til stede på? Hvordan kan jeg være til stede på en anden måde for at fremme et mere velfungerende og ressourcefremmende møde?

 

 

Personligt udviklingsforløb

I BBAUM indgår et personligt udviklingsforløb til omsorgsgiverne, som kan udføres sideløbende med interventionen til det demente menneske. Dette forløb er udviklet for at understøtte effekten af interventionen målrettet det demente menneske. Forløbet til omsorgsgiverne er et kropsterapeutisk behandlingsforløb, hvor der kropsligt og reflektorisk arbejdes med at styrke omsorgsgiverens relationelle kompetencer. Målet er at øge omsorgsgiverens nærvær samt evne til at være til stede i relationen med det demente menneske på en afbalanceret, afgrænset og ikke-konfliktskabende måde.

 


  


"Du skal selv være den forandring, som du ønsker at se i verden"

Mahatma Gandhi