Målgruppe

Målgruppe


BBAUM er udviklet specielt til mennesker med demens, men kan også bruges til andre mennesker, der ikke har en fuldt udviklet kognition som f.eks. børn og udviklingshæmmede mennesker. Desuden kan BBAUM bruges i kombination med andre behandlingsformer f.eks. til at skabe ro og nærvær som forudsætning for, at personen efterfølgende bedre kan koncentrere sig og være aktivt deltagende i en anden behandlingstype. Behandlingen kan desuden bruges forebyggende til at øge det generelle velbefindende hos mennesker, der endnu ikke udviser adfærdsforstyrrelser eller psykiatriske symptomer.