Proces målrettet det demente menneske

Når personen begynder at trives og blive mere velfungerende i sig selv og sit liv, ændrer personen ubevidst adfærd, og symptomerne reduceres gradvis. På denne måde opnås en mere rolig og velfungerende hverdag. 

 

Interventionseffekten evalueres gennem observationer af personens adfærd, krops- og bevægelsesudtryk, følelser og kognitive funktionsniveau. Til objektiv måling af adfærdens karakter og omfang benyttes et adfærdsskema.

 

De konkrete adfærdsforandringer varierer fra person til person, da det afhænger af, hvilket symptombillede personen udviste, inden interventionen begyndte.

 

 

 

Eksempel på et behandlingsresultat:

Svær dement kvinde, der led af alzheimer, angst og depression.

Adfærden er opgjort i timer pr. døgn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet eksempel på et behandlingsresultat:

Svært dement 82 årig kvinde, der led af alzheimer og paranoid skizofreni.

Adfærden er opgjort i timer pr. uge.

 

 

 

 

 

 

 


Sover

Rolig

Urolig

Aggressiv

Ikke registrerede timer

Før

BBAUM-forløb

7 timer

15 min


6 timer

15 min


8 timer1 time

30 min


1


Efter

2 ugers BBAUM-forløb

11 timer


12 timer

45 min

15 min

0

0

Uge

Sover

Rolig

Urolig

Aggressiv

Ikke registrerede timer

0

43,5

37

61

21,5

5

1

50,5

42

56

6

14

2

48

54

34

18,5

13,5

3

54,5

43,5

48

20

2

4

60

69

23

10

6

5

54

99,5

8

0,75

5,75

 

 Behandlingsforløb har gennem årene vist følgende resultater:

 

 

 

Adfærdsmæssige forandringer

* Reduktion af urolig adfærd

* Reduktion af aggressiv adfærd - mod andre og sig selv

* Reduktion af indadreagerende adfærd

* Reduktion af hyperseksuel adfærd

* Reduktion af spiseforstyrrelser

* Øget evne til at falde i søvn og sove igennem om natten

* Øget evne til at gennemføre ADL f.eks. bad, måltider, forflytning og påklædning

* Øget evne til at samarbejde med omsorgsgiveren

* Øget evne til være alene

* Øget evne til at være sammen med andre

* Øget evne til at rumme stimuli

 

 

 

 

Mentale forandringer

* Personen fremstår mere glad, tryg og tillidsfuld

* Personen fremstår mere afbalanceret og mental robust

* Personen fremstår mere rolig og nærværende

* Personen bliver bedre til at koncentrere sig og huske

* Personen taler mindre sort

* Hallucinationer bliver mere positive og mindre paranoide

 

 

 

 

Kropslige forandringer

* Bedre balance

* Mere velfungerende vejrtrækning

* Mere velfungerende fordøjelse

* Færre muskelspændinger

* Personen kan bedre mærke sin krop

 

 

 

 

Forandringer hos mennesker i personens nærmiljø

* De får en roligere hverdag med mindre vold og grænseoverskridende adfærd

* Deres frygt og irritation overfor personen mindskes

* Deres følelse af frygt, stress og magtesløshed mindskes

* De får større forståelse for det menneske, personen er,

   for personens reaktioner og behov samt for måden, hvorpå personen

   skal mødes for at fungere bedst muligt

* De bliver mere bevidste om deres egen måde at være til

   stede i mødet med personen og betydningen heraf