Litteratur

Innovations- og iværksætterprisen 2015

Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland

Forskning

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05272501


Praksisbeskrivelse af BBAUM på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/tema-om-udadreagerende-adfaerd/praksiseksempler/beroligende-behandling

 

Artikel om BBAUM i "Fysioterapeuten" 01/2019:

"En kropslig og relationel tilgang i arbejdet med svært demente mennesker" - klik her for at komme til artiklen


Film om BBAUM:

"Det hele menneske: Beroligende behandling"

Filmselskabet Storyboard Productions


Tildeling af Innovations- og iværksætterprisen 2015, Danske Fysioterapeuter Region Sjælland:

https://www.tveast.dk/nyheder/05-02-2015/1930/hjaelp-til-demente-0#player

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/Prisvinder-sikrer-demente-bedre-liv/#.Vq33LfnhDIU

  

Projekter relateret til udviklingen af BBAUM-konceptet:

Houmann, MJ

Nærvær i ældreplejen - en kvalitativ undersøgelse af medarbejderes mentale nærvær.

Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy

Næstved 2013

 

Jørgensen, LL

Basic Body Awareness Therapy til sundhedsmedarbejdere

VIA University College, fysioterapeutuddannelsen

Aarhus 2015

 

Bjerkenås R, Bonde M, Oddvang SK

BBAT i kommunalt regi - et kvalitativt studie baseret på semistrukturerede enkeltinterviews

University College Sjælland, fysioterapeutuddannelsen

Næstved 2012